Thu07092020

Last updateSun, 19 Apr 2020 8am

கலந்துரையாடல்: இலங்கை அரசியலில் சமவுரிமைக்கான போராட்டமும் இடதுசாரிகளின் நிலைப்பாடும்

இந்த கலந்துரையாடலில் பல முக்கிய தோழர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

காலம்:   9.11.014 (ஞாயிறு)

இடம்:    Roswiesen str-16. 8051- Zürich.

மணி:    பிற்பகல் இரண்டு ( 14.00)

 

தோழமையுடன்

சமவுரிமை இயக்கம் (சுவீஸ் கிளை)

முன்னிலை சோசலிச கட்சி (சுவீஸ் கிளை)

தொடர்பு-0763226774.